Navigace :: Rozcestník > Aktuality
Seznam aktualit kategorie Obecní úřad - aktuality:
<< < .. 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Pozvánka (18.3.2008, zdechov.cz)
Starosta obce Zděchov svolává podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků 16. zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 26. března 2008 v 18. 00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Zděchově. Bližší informace: http://www.zdechov.cz/dwload/ou_uredni_deska/2007/47/080318_160347.doc>zde
Obyvatelé Vsetína a okolí budou mít opět šanci zdarma se zbavit nepojízdných vozidel. Vsetínská radnice ve spolupráci s firmou Metalšrot Tlumačov a.s., jež zajišťuje ekologickou likvidaci autovraků, organizuje další bezplatnou akci pro jejich majitele.
Vlastníci těchto vozů si musí zajistit pouze jejich odvoz do areálu Technických služeb Vsetín s.r.o. v Jasenicích, kde bude v pátek dne 16. května 2008 v době od 12.30 hodin do 16.30 hodin tato vozidla přejímat pověřený pracovník.
Vozy musí být kompletní, to znamená včetně motoru a převodovky. Výše uvedená firma pak zabezpečí jejich odvoz a ekologickou likvidaci. Po předložení. občanského průkazu majitele a velkého technického průkazu vozidla bude vydán doklad, s kterým se pak majitel vozidla dostaví na evidenci vozidel. Na základě něho dojde k odepsání vozidla z evidence. Předložení dokladu o ekologické likvidaci vozu je totiž jednou ze základních podmínek pro jeho vyřazení z evidence.

17. zasedání zastupitelstva obce se bude konat v úterý 29. dubna 2008 v 18. 00 hodin. Bližší informace najdete http://www.zdechov.cz/dwload/ou_uredni_deska/2007/50/080423_190101.doc>zde
Stavění máje (28.4.2008, zdechov.cz)
Zveme silné chlapy, aby přišli pomoct stavět máje ve středu 30.4.2008 v 16,00 hodin u školy a ochotné cérky, aby ho přišly opentlit.


Kulturní komise při Obecním úřadě
Zasedání obce, sběr šrotu (17.5.2008, zdechov.cz)
Starosta obce Zděchov svolává 18. zasedání zastupitelstva obce Zděchov, které se koná v pátek 23. května 2008 v 18. 00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Zděchově. Bližší informace http://www.zdechov.cz/dwload/ou_uredni_deska/2007/54/080517_111247.doc>zde

SDH Zděchov provede sběr kovového šrotu v pátek 23.5.2008 v odpoledních hodinách. Šrot můžou občané nachystat ke komunikaci
Aktuality (6.6.2008, zdechov.cz)
Starosta obce Zděchov svolává podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků 19. zasedání zastupitelstva obce Zděchov, které se koná ve čtvrtek 26. června 2008 v 18. 00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Zděchově.

Obecní úřad ve Zděchově hledá z řad studentů nebo aktivních důchodců vhodného kandidáta pro obsluhu koupaliště v letošním roce. Koupaliště bude napuštěné a připravené již tuto sobotu. Předpokládaný nástup v polovině června, ukončení v polovině srpna. Bližší informace poskytne starosta obce.

Vážení spoluobčané,
během příštího týdne započne rozsáhlá oprava lesních cest v údolí Místný (Od Frýdlů ? Solisko ? Slovačica). Bude potřeba navést poměrné velké množství kameniva, což sebou nese zvýšený pohyb nákladních automobilů. Proto vás prosím o trpělivost a pochopení.

Vážení spoluobčané,
v minulém týdne se do vašich poštovních schránek dostal dotazník. Jak jistě víte, pilně pracujeme na tom, aby koupaliště mohlo být zase řádně a oficiálně provozováno. K tomu však je potřeba získat potřebné finanční prostředky. Chceme tedy využít Regionálního operačního programu Střední Morava a do konce měsíce června podat žádost o dotaci na rekonstrukci koupaliště, včetně vybudování víceúčelového hřiště. Prosím tedy o vyplnění dotazníků, které podpoří naši žádost o finanční prostředky.
Dotazník si můžete stáhnout http://www.zdechov.cz/dwload/ou_uredni_deska/2007/58/080606_155925.xls>zde

Děkuji
Bc. Tomáš Kocourek
starosta obce

Memorial rostislava hajdy (2.7.2008, zdechov.cz)
Dne 5.7. se uskuteční memorial rostě hajdy na fotbalovém hřišti. Občerstvení zajištěno.
Pozvánka, poděkování hasičům (20.7.2008, zdechov.cz)
Starosta obce Zděchov svolává podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků 20. zasedání zastupitelstva obce Zděchov, které se koná v pátek 25. července 2008 v 18. 00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Zděchově.

Vážení spoluobčané, chtěl bych touto cestou poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů Zděchov (zejména veliteli Karlu Hrbáčkovi), řediteli ZŠ Mgr. Jiřímu Malíčkovi a členům učitelského sboru, sponzorům za finanční podporu oslav, Ing. Robertu Vančurovi za vpravdě velkolepý ohňostroj, otci biskupovi, P. Vaňkovi, farníkům, Jaromíru Hajdovi a pěveckému sboru za zabezpečení nedělní mše svaté a zkrátka všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k důstojnému průběhu oslav 100. let SDH Zděchov a 230. let od založení základní školy. Přeji vám všem, aby krásné vzpomínky na tyto sváteční chvíle, zůstaly v našich myslích co nejdéle.

Bc. Tomáš Kocourek starosta obce

Odkazy týkajícíse oslavy:
http://valassky.denik.cz/zpravy_region/hasici-ve-zdechove-oslavili-sto-let-sveho-sboru.html\\>valassky.denik.cz
href=\\ http://www.tvbeskyd.cz/wordpress/videopop.php?vid=1216046397&url=http://www.tvbeskyd.cz/wordpress\\>tvbeskyd.cz
Pouť (2.8.2008, zdechov.cz)
2. srpna fotbal Sokol pořádá v Kasíně předpouťovou zábavu. Bude Guláš a hraje STRAM.

3. srpna je v naší obci pouť a pouťová zábava v kasíně.


nedělního odpoledne (10.8.2008, zdechov.cz)
V neděli 17.8.2008 nám v rámci nedělního odpoledne od 15 hod zahraje Vsetínská cimbálovka v Kasíně. Kdo byl na nich minulý rok až do konce, tak ví o čem mluvím. Bezva akce! Samotní muzikanti se na tuto akci móóóc těší. Proto neváhejte a přijďte se pobavit!
Pozvánka (17.8.2008, zdechov.cz)
Starosta obce Zděchov svolává podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků 21. zasedání zastupitelstva obce Zděchov, které se koná ve středu 20. srpna 2008 v 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zděchově. Podle § 93 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků je zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) veřejné.

Více informací http://www.zdechov.cz/dwload/ou_uredni_deska/2007/67/080817_095511.doc>zde

V neděli 24.8. proběhne každoroční motokrosový závod Zděchovská grapa. Start hlavního závodu je stanoven na 12:30 .
Fotky z Motokrosu (28.8.2008, zdechov.cz)
Pozvánka na 22 zasedání obce (13.9.2008, zdechov.cz)
Starosta obce Zděchov svolává podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků 22. zasedání zastupitelstva obce Zděchov, které se koná v pátek 19. září 2008 v 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zděchově.

http://www.zdechov.cz/dwload/ou_uredni_deska/2007/69/080913_131948.doc>Více informací
<< < .. 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76