Navigace :: Rozcestník > Aktuality
Seznam aktualit kategorie Správa sítě - oznámení:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Končně se podařilo po více jak dvou měsících dokončit postupnou výstavbu rychlé páteřní linky do dolního konce obce. Spojení z bytovek (br-bytovky) vede dále k Radimovi Válkovi (br-valek) a dále pak k Jiřině Hajdové (br-hajdova), kde je umístěn přístupový bod ap-hajdova, který pokrývá signálem tuto kolonku a umožní připojení zdejších zájemců. Pokrytí této poslední větší části obce navázalo na posilování hlavních spojů, které probíhalo postupně od února tohoto roku a obnášelo výměnu většiny páteřních síťových prvků za novější a kvalitnější s možností provozu v 5 GHz pásmu. Investice k vybudování spojení z bytovek k paní Hajdové si vyžádala kolem 15 tisíc Kč a bude postupně zaplacena z připojovacích poplatků. V souvislosti s tím byla vylepšena technika i v bytovkách, spojení bytovky (br-bytovky) - Sekulovi (br-sekula) a také po více jak třech letech i spoj centrála - Smutní. Celkově bylo od začátku roku nasazeno celkem deset zařízení Mikrotik Routerboard jmenovitě rt-hajda, br-janicata, br-skarpa, br-smutny, br-kopecek, br-markytan, br-sekula, br-bytovky, br-valek a br-hajdova, jejichž umístění můžete vidět v topologii sítě na webu centrály. Celkově investice od začátku roku překročily odhadem 60 tisíc. Aktuálně nejsou v evidenci zaznamenány všechny změny, takže přesnější čísla budu vědět později až dořeším účetnictví.
V tuto chvíli by mělo být pokrytí zastavěné části obce mimo Hajdovy paseky odhadem 90 %. Propustnost většiny páteřních spojů je kolem 10 Mbit/s v obou směrech. Měřená propustnost na dolní konec obce ukázala kolem 8 Mbit/s v obou směrech.
Změna Zděchovského chatu (16.7.2008, George)
Takže SunriseChat je nyní z technických důvodů omezen pouze na jednotlivé části sítě. Proto je potřeba vybrat jiný místní chat pro celou síť a nejlépe i celý Zděchov. Nejjednodušší volbou je tzv. IRC chat. Jde o systém typu klient-server, takže v případě výpadku některého úseku sítě se prostě nepřipojíte a můžete se domlouvat pouze přes SunriseChat což je chat pro lokální sít LAN využívající všesměrových zpráv. IRC server již nějakou dobu běží na našem herním serveru. Proto si najděte na internetu IRC klienta a připojte se na adresu game.zdechov.net do místnosti #zdechov. Do místnosti se lze připojit rušně pomocí povelu /join #zdechov. Jinak záleží na konkrétním programu jestli umožňuje si tu výběr této místnosti naklikat a nastavit pro automatické spuštění.
Je dobré také připomenout, že tento chat je veřejně přístupný, takže se zde mohou připjit i Zděchovjané zvenčí, ale také i cizáci odjinud :) Věřím tomu, že nebude mít nikdo potřebu narušovat tento poklidný místní chat, a proto může zůstat chat veřejný. V rámci zmiňovaného serveru je také možné si vytvořit další místnosti.
Takže může začít stahovat IRC klienta...
Výměna technologie v hlavním bodu sítě u Centrály si vyžádala promyšlení a zvolení celkové koncepce sítě co do přenosu dat a její topologie.
Síť jako taková neustále roste, a to vede jednak k neustálému zrychlovnání, tak i k lepšímu pokrytí a hustějšímu propojení jednotlivých částí. Síť původně vznikala jak malá LAN. Časem však v místě Centrály vznikl důležitý bod, který propojuje provoz mezi pěti různými směry z toho čtyřmi bezdrátovými. Z technických důvodů bylo před pár roky nutno síť rozdělit do tzv. menších podsítí a Centrála začala působit jako tzv. směrovač (router) místního datového toku. Přitom i tehdy stačilo síť propojit technicky pomocí tzv. přepínače (switch), což by nevyžadovalo rozdělení IP adres na menší rozsahy. Tento stav, kdy Centrála dlouho směrovala provoz mezi podsítěmi 192.168.0.x, 192.168.1.x, 192.168.2.x, 192.168.3.x a 192.168.4.x, přetrvával až doteď. Ovšem rozhodnutní tehdy nebylo dáno nějakou koncepcí, ale prostě nutností a výsledkem bylo použití jednoho hlavního routeru, který měl pod sebou dostupnou celou síť.
Nasazení nové technologie však umožnilo obě varianty, a to jak směrování na základě IP adres a podsíti, tak i prostě přepínání paketů na základě fyzických adres síťových karet. Každá z uvedených variant má své výhody a nevýhody, a výsledné rozhodnutí vede většímu nebo menšímu a dřívějšímu nebo pozdějšímu přečíslování adres mnoha nebo i všech počítačů v síti. Kompromis však dost dobře nebyl možný a ani jedna varianta nepřevyšovala výrazně výhodami nad druhou. Nemá cenu to asi rozepisovat technické problémy a jejich řešení, ale bylo potřeba brát ohled na např. na volbu adresního prostoru a dostatečné rezervy adres pro počítače a zařízení, kontrolu, registraci počítačů v síti, povolení přístupu do internetu a řízení jeho rychlosti, přenositelnost zařízení a adres v rámci celé sítě(mobilita), přidělování adres (DHCP), překlad adres (DNS), přístup do aministrace síťových zařízení, sdílení souborů a tiskáren v rámci celé sítě (SAMBA), chatovací program SunriseChat a funkčnost i při výpadku spojů, hraní her po LAN a prohledávání okolí přes globální broadcasty, směrování v síti a vytváření vícenásobných záložních a posilových cest a pavučinové topologie, multicast a vysílání videa po síti a úspora přenosové kapacity, kontrola dostupnosti počítačů a blokování firewallu pingů (ICMP paketů), aj.
Celkově vzato vývoj co do složitosti směruje k nasazení routerů, které se běžně používají v internetu což je jedna velká pavučina. Zvolit řešení pomocí jedné velké LAN sítě v rámci celé obce by bylo sice jednoduché, ale neumožňovalo by to do budoucna některé výzmné funkce sítě. Proto byla zvolená směrovaná topologie s užitím směrovačů, které je možné nastavit na postupně nasazovaných zařízeních Mikrotik. Důsledkem toho přestává fungovat v síti program SunriseChat, který využívá zasílání globálních zpráv po síti, které neprochzí přes routery (v případě centrály byla průchodnost zajištěna speciálně). Bude nahrazen klasickým řešením a to nejspíše IRC chatem typu client-server, případně upravenou verzí SunriseChatu, který by dokázal využívat multicastu, pokud je to vůbec technicky možné. Dalším důsledkem je omezení přístupu k webové adminsitraci zařízení na síti což bude postupně řešeno jejich přenastavením na širší IP rozsah, ale to se týká prakticky pouze mě. Dále Centrála díky tomu není schopna zjistit momentálně stav těchto zařízení, což se projevuje na stránce topologie sítě jako nefunkční zařízení zobrazené červenou barvou. Stejně tak Centrála nedokáže zjistit online stav počítačů, které sice mají povolené sdílení, ale mají omezený povolený rozsah pouze na lokální podsíť (technicky maska 255.255.255.0, kdežto celá sít je správně 255.255.0.0). Dále může docházet k omezení možnosti prohledávání ostatních počítačů v některých hrách určených pro LAN pouze na jednotlivé podsítě. Pokud chcete hrát v rámci celé sítě, musíte použít program na bázi VPN, nejběžněji program Hamachi(hamachi.cz).
Prakticky nedochází k přímému ovlivnění samotné funkčnosti propojení do internetu. Aktuálně jde spíše o menší omezení, které se většiny z vás výrazně nedotknou. Koncepci však je potřeba zvolit a neznamená to, že by nebylo možné ji v budoucnu změnit. Spíše jde o něco jako dlouhodobý záměr.

V Neděli se nám s Romanem Mikulenčákem podařilo provést přeinstalaci a zkvalitnění sítě pro zákopčí a bytovky. Byly nasazeny dva spoje nově ve volném pásmu 5 GHz, které vedou z jídelny Na kopečku k Markytánovi pod kostelem a z jídelny Na kopečku k Sekulům. Změna si vyžádala instalaci čtyř nových antén a výměnu zařízení u Sekulů. Tyto tři body fungují nyní na výrobcích firmy Mikrotik, která vyrábí desky zvané Routerboard, které umožňují provoz wifi spojů na profesionální úrovni. Nasazením těchto nových spojů se zvýšila propustnost k Markytánovi na zhruba 16 Mbit/s a k Sekulům zhruba 18 Mbit/s. Přitom spojení na bytovky bylo vedeno původně přes Markytána a nyní vede vzduchem přímo k jídelně. Nejslabším místem na trase k těmto bodům nyní zůstává spoj mezi Centrálou a Smutnýma, který je v plánu přepracovat na kabelový. Tím by pak bylo zajištěno 100 Mbit spojení z Centrály až k jídelně Na kopečku.
Zlepšení uvedených dvou spojů tedy znamená výrazné zlepšení kvality sítě, které nemohlo být provedeno během zimy. Nově přepojení sítě je nyní viditelné v topologii sítě a týká se zařízení BR-KOPECEK, BR-MARKYTAN a BR-SEKULA.
Změny v systému placení (24.2.2008, George)
Nově se mění tyto věci:
  • Nově se budou měsíčně vybírat peníze "navíc", které budou sloužit k investicím do sítě.
  • Ceny tarifů jsou nově nastaveny pevně a jejich součástí je i poplatek za spotřebu, správu sítě a příspěvěk na údržbu a zlepšování sítě. Cena tarifů byla stanovena tak, že nejrychlejší tarif 8 Mbit/s je nastaven na 750 Kč/měsíc. Pro srovnání tarif 02 Internet ADSL 8 Mbit Extreme výjde měsíčně na nějakých 2500 Kč. Tarif Zdarma je přejmenován na tarif Minimální a jeho cena je základní poplatek 50 Kč/měsíc. Díky pevným cenám víte jasněji kolik platíte a můžete si také nastavit pro placení trvalý příkaz pro převod peněz.
  • Byla zrušena "proměnná cena za zařízení". která od vzniku sítě sloužila k zajištění spravedlivého podílnictví na zařízení sítě. Nově připojená domácnost zaplatila podíl a již připojeným se vrátila část peněz. Chybou bylo, že se počítalo stále s kupní cenou, která se pak značně lišila od reálné ceny a díky tomu nově připojený platil víc než bylo správné. Dále na účtech účastníků sítě byl veden tento podíl jako proměnný což způsobovalo nejasné změny stavů účtů. Mimo to, při aktuálním počtu připojených účastníků je tento systém nadále nevyhovující a problematický vzhledem k vedení daňové evidence. Proto byla všem zrušena položka na konci výpis účtu a přibyla na začátku jako normální neměnná položka. Tedy. tato položka byla pouze zmražena a nadále se nebude měnit při připojování dalších domácností.
  • Poplatek za spotřebu se nově nerozpočítává na jednotlivce a nepřipočítává se k ceně tarifu. Díky tomu, že tyto poplatky byly dosti malé, tak zde vznikaly zbytečně díky zaokrouhlování na celé koruny. Spotřeba je placena nyní dohromady z vybraných peněz. To co zůstává je příjem za spotřebu/pronájem pro lidi, u kterých jsou umístěny zařízení. Tento příjem snižuje měsíční poplatek.
  • Od 1. Prosince 2007 jsem založil živnost a získal IČO. Z toho důvodu musím vést účetnictví v podobě daňové evidence. Proto je potřeba na každou platbu vystavit doklad. Při placení převodem je pro vás dokladem výpis vašeho účtu. Nově by měli všichni platit převodem, protože to lze zpracovávat automaticky. Každý má přidelen variabilní symbol, kterým je vaše platba identifikována. Můžete si nastavit trvalý příkaz nebo platit jednou za čas za několi měsíců. Na webu centrály ve výpisu účtu přibyly u odkazy na faktury ve formě PDF dokumentu. V nich jsou uvedeny pořebné údaje pro placení. Tyto dokumenty umístěné na webových stránkách jsou informační. Aby měli rávnickou váhu, musí asi obsahovat můj podpis a nebo musí být obdařeny elektronickým podpisem, který zaručí pravost dokumentu. To se mi zatím nepodařilo zajistit, takže kdo potřebuje doklad pro účetnictví, tak nechť použije výpis z účtu, případně su můžete dojít pro podepsanou fakturu. Zkontrolujte si také správnost údajů především adresy. Pokud si chcete zanést poplatek za internet do nákladů firmy, sdělte mi vaše IČO.
  • Nově mám založený účet u Poštovní spořitelny, takže použijte účet a variabilní a specifický symbol uvedený v PDF fakturách.
Uvedené změny bylo potřeba provést kvůli zjednodušení a zpřehlednění systému, a hlavně kvůli vedení daňové evidence. Díky tomu je možné připojení základní školy a snad časem i obecního úřadu. Navíc někteří členové sítě požadovali finanční doklad, který jsem jim nebyl schopný zajistit dokud jsem neměl IČO a nevedl účetnictví. Nakonec počet připojených domácností vzrostl natolik, že už bylo potřeba tuto místní iniciativu nějak právnicky zastřešit. Nakonec jsem zvolil místo občanského sdružení cestu živnosti, jelikož se o to stejně nakonec starám sám.

Provedení těchto změn bylo dosti a změny nejsou konečné, protože budu muset vedení účetnictví probrat ještě s účetním. Pokud máte dotazy nebo návrhy, můžete napsat do diskusního fora.

Diskuse

Nové ceny se projeví od nového měsíce.
První webová kamera (13.1.2008, George)
V naší síti byla zprovozněna první síťová kamera. Ta sleduje hřiště u školy a umožňuje tak zjistit, jestli na hřišti někdo hraje. Její zprovoznění bylo možné díky nedávnému napojení základní školy do naší sítě. Kamera bude později přemístěna nejlépe za okno v knihovně, aby mohla sledovat celou plochu hřiště. Další kamery by mohly být v budoucnu umístěny u koupaliště, fotbalového hřiště a vleku, aby bylo možné zjistit, zda jsou objekty v provozu, jaké je jejich vytížení a přehledově jaké je aktuální místní počasí. To však bude vyžadovat rozšíření počítačové sítě do těchto míst.
Stránka kamery je dostupná z úvodní stránk serveru centrala pod odkazem Web kamera.
Máme 10 Mbit! (2.1.2008, George)
Už je to tady! Nastala pro naši síť velmi významná událost, a to zvýšení rychlosti společné internetové linky z 2 na 10 Mbit/s. U tarifů Pomalý, Střední a Rychlý se navyšuje rychlost na čtyřnásobek, u tarifu Rychlejší na šestinásobek. Nově přibyl tarif Pomalejší. Aktuální nabídku tarifů si můžete prohlédnout zde. Svoji rychlost si můžete změřit přes internetové meřiče rychlosti např. na rychlost.cz. Nyní jsme také připojeni přímo do Zlína a ne již přes Vsetín což vedlo k výraznému snížení minimální odezvy sítě (latence) z 30 ms na 10 ms.
Zvýšení rychlosti internetu je dosti výrazné a nelze nyní zaručit průchodnost nejvyššího tarifu Rychlejší ve všech částech sítě. Místní síť je schopna propustit převážně 4 Mbit/s (512 KB/s). U rychlejších tarifů je však také vyšší minimální rychlost, takže jsou kvalitnější i v případě, že není dosahováno maxima. Máte však možnost si váš tarif měnit
Od započetí budování místní sítě nebyla technologie doposud patřičně obměňována za výkonější, takže tento rok bude potřeba provést posílení technologie k zajištění plné propustnosti 10 Mbit a více. Bude tedy potřeba zavést fond pro opravy a inovace technologie sítě.
Připojena základní škola (29.12.2007, George)
Do místní počítačové sítě byla připojena Zděchovská základní skola. Škola měla dosud internetové připojení placené v rámci akce Internet do škol přes O2 ADSL o rychlosti 4 Mbit/s, které ve veriantě Extreme bez omezení přenášených dat vychází na 1300 Kč s DPH za měsíc. Poplatek pro školu byl sjednán na 1000 Kč/měsíc za náš nejrychlejší tarif což je nyní 1,5 Mbit/s a od nového roku 8 Mbit/s. 8 Mbit/s u O2 pro srovnání stojí 2140 Kč/měsíc. Cena připojení přes naši síť je tedy výrazně nižší než u O2. Navíc škola může zrušit pevnou linku přes O2 a ušetřit dalších minimálně 400 Kč/měsíc. Přitom telefonovat do pevných i mobilních sítí lze bez měsíčního paušálu přes internet pomocí technologie VoIP s adaptéry v cenách od 1300 Kč. Předpokládám, že během dalších měsíců bude připojen přes naši síť také obecní úřad a finanční prostředky vynaložené na internetové připojení tak budou využity efektivněji pro zajištění levnějšího internetu pro všechny občany. Zajímavostí je, že ve škole bude internet používán dopoledne zatímco v domácnostech odpoledne, jakmile se lidé vrátí ze školy a ze zaměstnání.
10 Mbit/s pro síť již brzy (12.12.2007, George)
Dnes nainstalovali technici společnosti Internext nový spoj mezi naší centrálou a stožárem na Filku. Díky tomu bude možné naší síť připojit do internetu vyhrazenou linkou o rychlosti 10 Mbit/s. Smlouva je již podepsána a v ní je uveden datum platnosti od 1.1.2008. Smlouvu můžete nalézt k nahlédnutí v sekci Finance - Faktury za internet.
Na rychlost 10 Mbit přecházíme z aktuálních 2 Mbit, takže skok je to opravdu významný jelikož jde o pětinásobek. A to vše při zachování stávajícího měsíčního poplatku 15 tisíc s DPH. Původně jsem předpokládal navýšení na 4 Mbity a nakonec mi obchodník Internetxtu nabídl 10 Mbit za stejnou cenu. No co na to říct? Prostě končeně solidní nabídka. Přitom pár týdnů před tím jsem se ještě stihl sejít s jednatelem Vsetínského Sychrovnetu a ten mi nabídl předběžně 4 Mbit za nějakýh 16 tisíc s daní. Jak sami vidíte, tak rozdíl v ceně je víc než znatelný, přičemž Internext využívá své již vybudované sítě s přestavěním pouze koncového spoje, kdežto v případě Sychrovnetu by šlo u vybudování nového spoje přes Filku na Vsetín s tím, že nemalé měsíční náklady by tvořil pronájem místa na stožáru patřícího firmě VaK Vsetín.
Od nového roku tedy očekávejte čtyřnásobéné zvýšení rychlostí s téměř stejnými cenami a tedy upravenou nabídku tarifů. Předběřná tabulka tarifů s pátým tarifem "Pomalejší" je k shlédnutí zde.
Na tv serveru je nyní dostupný repozitář instalačních balíčků pro operační systém GNU/Linux konkrétně distribuci Fedora 7. Tento systém je nyní nainstalován v 32bitové verzi na počítačích GEORGE, BOMI2 a 64bit verzi na serverech GAME-SERVER a TV server. Na hlavním serveru CENTRALA je starší verze Fedora 4, která bude v blízké době aktualizována na nejnovější. Je dobré zmínit, že tento operační systém je k dispozici legálně zdarma a lze ho používat jako náhradu systému Windows XP.
Díky místnímu repozitáři je možné provádět aktualizace a instalace nových programů rychleji bez nutnosti čekat na pomalé stažení souborů z internetu. Celý repozitář je automaticky synchronizován z internetu vždy ve čtyři hodiny ráno v době, kdy je internet prakticky nevyužit. Navíc stahování běží pod mým tarifem. Stahovány jsou repozitáře fedora, updates, livna, dries a freshrpm.
Repozitář je dostupný na adrese http://tv/repos/ a pro začlenění systému, pokud máte Fedoru 7 na svém počítači, je nutné si k sobě stáhnout soubor zdechovnet.repo a umístit jej do složky /etc/yum.repos.d/. V této složce je nutné deaktivoat ostatní repozitáře nastavením položky enabled=0 ve zbylých souborech. K aktualizace se používá program jménem yum spouštěný přes textovou konzolu a nebo jeho grafické nádstavby jako jsou pirut nebo yumex.

Více informací o operačním systému Linux a aktualizacích systému si můžete najít na internetu.
Tato služba pomůže hlavně v aktualizacích serverů a některých počítačů. Pokud by měl někdo zájem dozvědět se něco více o alternativním OS Linux, tak mě můžete kontaktovat.
Podařilo se mi zrealizovat, s pomocí kolegy z malé zlínské komunitní sítě zlinczf.net, spojení do intranetové sítě CZFree. CZFree je neveřejná amatérská počítačová síť na území České republiky. Její filosofií je vybudování a provoz úseků sítě jednotlivými lidmi na vlastní náklady a vzájemné propojení do jedné velké vnitřní sítě. Tato síť vznikla a existuje převážně v Praze, kde probíhal její bouřlivější vývoj. Ovšem k myšlenkám otevřené sítě se hlásí lidí z mnoha měst po celé republice. Propojit dvě blízká místa přímo v Praze lze zvládnout použitím bezdrátových technologií v bezlicenčním pásmu. Avšak propojit fyzicky dvě vzdálená města již není finančně únosné, a proto pro propojení vzdálenějších míst se používá VPN (Virtual Private Network) neboli česky virtuální privátní sít. Takové spojení se mi podařilo zprovoznit, takže nyní jsme propojení s neveřejnou sítí CZFree. Spojení je tedy provedeno do Zlína a odtud pak do uzlu NCX Brno a dalších míst. V této intranetové síti se používají lokální ip adresy z rozsahu 10.0.0.0 až 10.255.255.255 a z toho rozsah 10.144.200.0 až 10.144.200.255 je vyhrazen pro naši síť. Jelikož používáme na naši síti adresy 192.168.x.x, jsou naše lokální adresy počítačů směrem ven překládány na centrále na CZFree adresy podobně jako jsou místní adresy překládány na veřejné internetové. Z toho vyplývá, že na našich počítačích není potřeba nic nastavovat.

Doménová adresa naší sítě v rámci CZFree je zdechov.zlin.czf. Všiměte si, že posledí slovo je czf a nikoliv cz. Síť CZFree je totiž intranetová síť a používá pro odlišení vlastní doménu nejvyšší úrovně czf. Všechny doménová jména této sítě jsou tedy s nejvyšší doménou .czf.

Samotná síť není příliš rozsáhlá ve srovnání s internetem, a proto nenabízí tolik služeb co internet. Přesto i v této síti lze najít nějaký zajímavý obsah. Jako výchozí stránka by mohl psoloužit web www.najdi.czf. Tento portál umožňuje prohlížení služeb na sítí CZFree.

Připojením do sítě CZFree prakticky nic zásadního nezískáváme. Jde spíše o amatérský projekt, který začal v době, kdy internetové připojení bylo dosti drahé a cílem bylo zajistit nezávislost na poskytovatelích internetu a umožnění vzájemné výměny dat po rychlé lokální síti. V dnešní době s nástupem rychlého ADSL již tento problém není tak výrazný. Přesto se najde stále mnoho příznivců otevřených a svobodných sítí, kteří jsou ochotni se vzájemně propojit a sdílet mezi sebou svá data.
Případné otázky pište do diskusního fóra.
Omezený internet zdarma (7.5.2007, George)
Počet členů sítě narostl natolik, že je možné již nabízet i internet s omezenou rychlostí zdarma. Díky tomu každý připojený člen sítě bude automaticky mít přístup k internetu. Přesněji každý člen platí nějaké peníze, i když neplatí žádný tarif. Omezenou rychlostí se rozumí 32 kbit/s, a to sdílenou mezi všemi, kdo ji budou vypoužívat. Tato malá rychlost je polovina rychlosti stařičkého vytáčeného připojení přes telefon, která měla 64 kbit/s, a jde tedy pouze o ochutnávku, která stačí tak na připojení na ICQ a přečtení emailů. V případě, že by tuto rychlost využívalo např. 10 lidí, tak se o tuto rychlost dále mezi sebou dělí a klesá jim na 3 kbit/s. To je odlišné oproti normálním tarifům, kde má každý vyhrazenu určitou rychlost pro svoji domácnost. Pro rozumnou práci s internet je nezbytný některý z tarifů v rychlostech 256, 512, 1024 nebo 1536 kbit/s.
Díky tomu, že uvedený pomalý internet je dostupný všem počítačům na síti, můžou jej využít také návštěvníci obce, kteří se připojí do naši wifi sítě se svým notebookem nebo třeba pomocí PDA. Místním občané by se měli připojit trvale a podpořit tak finančně infrastrukturu sítě.
Server odchozí pošty (24.3.2007, George)
Protože se za poslední měsíce stále objevují na síti zavirované počítače, které jsou zneužívány pro odesílání nevyžádané pošty, zablokoval jsem všem odesílání pošty na venkovní SMTP servery. Do svého emailového klienta si nastavte server odchozí pošty smtp.inext.cz. Je možné se dohodnout v nutných případech i na vyjímce.
2 Mbit/s (6.2.2007, George)
Od 1. Února došlo k navýšení kapacity naší společné internetové linky z 1 na 2 Mbit/s. Naše síť stále přijímá nové členy a zrychlení linky bylo již přirozenou potřebou. Při přechodu na vyšší rychlost se objevily technické problémy s naší přípojkou. Nejdříve jsem složitě ověřoval, zda je problém u nás na serveru nebo u nich. Po zdlouhavém testování a měření jsem vyloučil chybu u nás a pořádal techniky z Internextu o nápravu. Po pár hodinách problém vyřešily a od pondělního odpoledne již internet jede naplno jak má. Svoji rychlost si můžete ověřovat přes internetové měřiče rychlosti jako je rychlost.cz. Přibyl také jeden rychlejší tarif. Pokud máte zájem, můžete si na další měsíc svůj tarif změnit.
Užívejme tedy rychlejšího internetu.
Srovnání cen s konkurencí (30.1.2007, George)
Shrnul jsem v tabulce parametry našeho tarifu Střední a nejlevnějších tarifů společnosti Telefónica O2 bez omezení přenášených dat a s omezením. V obou případech je internet v naši síti levnější. Vyšší počáteční náklady na připojení do naší sítě se tak během jednoho roku vrátí zpět. V naší obci je možné se připojit už jedině přes Internext za vyšší ceny a nebo přes pomalejší CDMA nebo ještě pomalejší mobilní připojení GPRS.

Srovnání si můžete prohlédnout zde
Herní WoW server (28.1.2007, George)
Takže jsem se rozhodl dát dopořádku jednu věc týkající se našeho herního serveru hry World of Warcraft, který běži v naší síti. Tento server nejdříve běžel pouze jako lokální, ovšem později s růstem rychlosti naší internetové linky jsme umožnili napojení i hráčům z internetu. To však znamená zátěž naší linky uměrnou počtu hrajících hráčů. Přitom vychází se z toho, že data tečou především pryč z naší sítě a tedy neomezují příliš stahování do sítě. Ovšem poslední dobou je významná i zátěž příchozí linky. To je nepříjemné z toho důvodu, že tento server je usmístěn v samostatné podílové skupině nazvané Zařízení sítě. V této skupině tedy server získával rychlost internetu odpovídající tarifu Rychlý a to zadarmo.
Zde je dobré zmínit, že tuto hru u nás na síti hraje zhruba 7 hráčů, takže by se to dalo považovat za službu naší sítě. Hráči hrající z internetu zde hrají zadarmo, někteří nám poslali dokonce malý finanční příspěvek na počítač.

Z důvodů zátěže společné linky přesouvám tuto záležitost pod svá křídla a nadále poběží WoW server v podílové skupině Jiří Hajda. Tímto bude vás ostatní méně omezovat, jelikož poběží pouze v rámci mnou placeného tarifu. Rychlost bude tedy ubírat především náší domácnosti.
Tímto by měly být vyřešeny případné oprávněné nesouhlasné postoje ze strany některých členů naší sítě, a provozování WoW serveru by mělo být nyní spravedlivé. Pokud k tomuto máte nějaké připomínky, můžete se vyjádřit v diskusním fóru.
Od 1. Února dojde k navýšení rychlosti naší internetové linky z 1 Mbit/s na 2 Mbit/s. Cena se zvedne z 12971 Kč/měsíc na 15351 Kč/měsíc včetně DPH. Při každé změně smlouvy je nutné také uhradit poplatek 600 Kč včetně DPH, který je tedy připočítán do faktury. Proto první měsíc bude placeno 15946 Kč.
Jelikož se zvýšila maximální rychlost linky, byl přidán další tarif o vyšší rychlosti za vyšší cenu pro ty, kterým nestačí 1 Mbit/s. Rychlosti nižších tarifů byly srovnány na mocniny dvou tedy 256, 512, 1024 kbit/s. Max. rychlosti u tarifů zůstávají stejné. To co se výrazně změní je agregační poměr. Tedy ceny tarifů se mírně zvýšily, ale zvýšily se také minimální garantované rychlosti a to na dvojnásobek. Znamená to tedy rychlejší internet.
Přehled tarifů a rozdíly mezi lednem a únorem si můžete prohlédnout na stránce Tarify.
Konfigurátor ZděchovNET 1.3 (26.12.2006, George)
Další verze s vylepšenou podporou vytáčení VPN připojení. Informace zde.
CDMA modem prodán (27.11.2006, George)
Podařilo se mi po několika měsících prodat CDMA modem. Po třetí reklamaci jsme dostali výměnou nový typ AnyDATA, který je sice levnější než původní GTrans modem, ale zase byl ještě nerozbalený se zárukou na dva roky. Modem jsem opakovaně nabízel na webu www.cdma.cz v inzertní části. Před týdnem se ozval zájemce, kterému jsem zaslal modem poštou na dobírku za 2000 Kč. Původní položku v ceně 3600 Kč jsem tedy odebral z financí a zbylých 1600 Kč jsem odečetl z účtů těm, co používali tehdejší internet přes CDMA.
-1600 Kč / 28 lidí = -57 Kč na osobu.
Tímto je celá věc s CDMA internetem uzavřena.
Poznámky k systému tarifů (20.11.2006, George)
Dokončil jsme poslední úpravy související s přechodem na systém tarifů. Nyní je vše připraveno k tomu, aby od začátku dalšího měsíce měl každý rychlost odpovídající ceně.
Při provádění úprav jsem ještě odhalil jednu drobnost, na kterou jsem přetím zapomněl. Z důvodů zajištění malé odezvy internetu nevyužíváme od počátku zavedení nového internetu přes Internext část naší celkové kapacity. Konkrétně při rychlosti 512/512 to bylo 60 kbit/s a nyní je to 100 kbit/s (zjištěno empiricky). Důvodem je systém řízení toku, a to hlavně příchozích dat. Pokud by totiž byla používána celá kapacita, docházelo by k nekontrolovanému ořezávání rychlosti už u Internextu. Díky této malé rezervě se řídí rychlost až na centrále což eliminovalo zahlcování linky a zlepšilo přesnost řízení internetového toku. Díky tomu ale nebyly rychlosti u tarifů správné. Nyní jsem je nechal přepočítat tak, aby odpovídaly skutečnosti.
Podívejte se na stránku Tarify, kde jsou aktualizované údaje. Přidal jsem ještě údaj o minimální garantované rychlosti a s tím související agregaci. Dále na stránce dole najdete stručný slovní popis.
Také jsem přidal informaci o max. rychlosti do tabulky zátěže dle počítačů.
Tolik k aktuálním úpravám. Dle plánu budou tarify uplatněny poprvé 1.12.2006.
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>