Navigace :: Rozcestník > Aktuality
Seznam aktualit kategorie Správa sítě - oznámení:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
SunriseChat 2.8 (30.12.2005, George)
Po delší době nová verze z několika opravami. Ke stažení v \\Centrala\Sdilene\Instalace\SunriseChat\InstalaceSunriseChat-2.8.exe . Přípomínky můžete psát do diskusního fóra zde.
Na hlavní stránku Centrály jsem přidal grafické znázornění zapojení počítačů v síti, z kterého je také odvozován váš podíl na zařízení sítě. Tato mapa sítě také slouží pro účely vizualní kontroly dostupnosti částí sítě.
Internet objednán (18.12.2005, George)
Ve čtvrtek 8.12. jsem odeslal podepsanou smlouvu Internextu a Internext poslal zpět jeden ze dvou podepsaných originálů. Nyní čekáme již jen na ně až se jim podaří přípojku zrealizovat. Běžná doba napojení je asi 2 týdny, v našem případě mi bylo řešeno v době, kdy ještě nebyl sníh, že tři týdny. Těžko říct, jak je to teď, když napadl sníh.
Již uběhl nějaký čas od zrušení přístupového bodu ze střechy obecního úřadu a přemístění k Vaškovi Šťastnému. Spoj Martin Smutný - Vašek Šťastný nebyl technicky možný, protože zde není přímá viditelnost. Proto byl spoj dočasně přepojen na Martin Smutný - Jakub Sekula. Zákopčí připojené na Miroslava Markytána bylo napojeno na Sekulovi a střed obce na Marktána. Toto řešení bylo však značně nekvalitní a problémové. V tuto dobu se rozhodli k napojení do sítě bratři Kocourkovi a natáhli síťový kabel k Romanovi Mikulenčákovi. Za pár dalších týdnů se povedlo domluvit a realizovat spojení mezi Romanem Mikulenčákem a Martinem Smutným pomocí kabelu. Tento spoj je výjímečný v tom, že u nás poprvé překračuje maximální vzdálenost UTP síťového kabelu 100 metrů. K propojení bylo použito asi 190 metrů kabelu z čehož vyplývá, že musel být doprostřed cesty umístně zesilovač, který je vzdáleně napájený přes nevyužité vodiče UTP kabelu. Ani jsem nevěřil, že dokážeme vůbec takový dlouhý kabelový spoj udělat.
Další kapitola je pak protáhnutí kabelu až k Vaškovi Šťastnému, u něhož je umístěný přístupový bod pro střed obce. Mezi Kocourky a Šťastnými jsou Hajdíkovi, u kterých bylo nejvýhodnější opět umístit posilovač ve formě rozbočovače s odbočkou k Radimovi Mackovi. Ovšem Hajdíkovi nemají zájem, a proto jsme museli zvolit pro kabel jinou cestu. Ovšem objevili se různé překážky a komplikace a ukázalo se, že přestože jsou Mackovi do sítě již zapojeni, vyjádřili nesouhlas s natažením kabelu, což by za cenu snížení estetiky(kabel vysící ve vzduchu) oproti bezdrátu pro ně znamenalo značné zkvalitnění sítě, jelikož kabel znamená 100 Mbit/s v oběma směry zároveň s rychlou odezvou a přenosovou rychlostí až 11,5 MB/s. Což je značné zlepšení ve srovnání s bezdrátovým připojením, které je závislé na zarušení vzduchu jinými vysílači a dosahuje proměné rychlosti 300 kB/s až 1 MB/s a to pouze v jednom směru zaráz. Výhody jsou tedy výrazné. Přesto jsme byly nucení natáhnou kabel značnou oklikou tak, abychom se vyhnuly pozemku Mackových. Takže i když Mackovi i Hajdíkovi leži v přímé cestě mezi Šťastnými a Kocourky, kabelem napojeni nebyli. Holt jejich chyba. Dále se o této akci nebudu rozepisovat. Jen zde chci poděkovat všem, kdo nás podpořili a umožnili tak zkvalitnění sítě a to nejen pro sebe, ale i pro ty, kteří jsou přes tyto části dále napojeni. Děkuji tedy Smutným a Hajdíkům, Romanovi Mikulenčákovi, Kocourkům a Vaškovi Šťastnému, a dalším. I když, naše síť není komerční, ale komunitní a to znamená, díky píši nejenom za sebe jako hlavního technika, ale především za nás za všechny jako celek, protože z tohoto propojení budou těžit všichni kdo vůbec budou po síti přenášet nějaká data.
Minulý víkend jsem pak přepojil opět Sekulovi na Markytána a Markytána na Vaška, čímž se změnili opět finance prakticky do původního stavu před zrušením AP-OBECNAKu. Kabel tedy trasou Smutní, Mikulenčákovi, Kocourkovi, Šťastní.
V souvislosti s výměnou počítače Centrála byla provedena úprava v rozdělení disků. Složka \\Centrala\Upload je nyní nastavena na samostatný 20 GB disk, a proto tam můžete nahrávat data beze strachu ze zaplnění hlavního disku a pádu Centrály a díky tomu si zjednodušit sdílení dat více lidem.
Nová centrála (27.11.2005, George)
Takže v sobotu jsem složil novou centrálu. Její parametry najdete pod odkazem Technické informace. Vybral jsem nejlevnější komponenty co byly v dané výkonostní třídě. Koupě nového hardware byla nutnost, protože s předchozí Centrálou byly značné potíže (během týdne se mnohokrát zasekávala), a protože minulý víkend na ní přestal fungovat diskový řadič. Nebylo vyloženě nutné kupovat úplně nové komponenty, ale nikdo neposkytl starší s tím, že si koupí sám nové a bylo potřeba rychle jednat. Požadavek na novou Centrálu byl také pět PCI slotů a integrovaná síťová karta. Nová centrála je tedy již v provozu, a nemělo by docházet k dalším výpadkům. Celková cena nového zařízení je 6070 Kč včetně 30 GB disku, který je už na Centrále víc jak měsíc. Po přepočtu se každý podílí částkou asi 200 Kč. Omluvte tuto investici, kterou bylo nutno řešit ihned a nebylo možno čekat na schválení na schůzi.
Ve sdílené složce "\\Centrala\Sdilene\Upload\George\Dokumenty Internext" najedete vyfocenou smlouvu s Internextem, která mi přišla během týdne poštou. Pročtěte si ji oznamte mi případné připomínky ať ji můžu během týdne podepsat. Bohužel není malé písmo úplně čitelné, holt nedisponuju skenerem.
Internet objednán (19.11.2005, George)
Během týdne jsem zavolal obchodníkovi z Internextu a zjišťoval nějaké detajly. Cena za megabit se po půlroce nezměnila a měsíční poplatek za 512 kbit/s je asi o 2000 Kč menší než za megabit. Po celkovém shodnocení situace jsem další den konečně odsouhlasil realizaci připojení k internetu pro naši síť. I když jsem byl před půl rokem upozorněn na to, abychom se rozhodli ještě před začátkem zimy, díky různým okolnostem se vše zpozdilo až do teď, kdy napadl první sníh.
Takže, nejdříve budeme připojeni rychlostí 512 kbit/s a jakmile se dostatečně zvýší počet členů připojených do internetu, zvýšíme rychlost na 1 megabit/s a později pak na 2 megabity/s. Cílem je udržet měsíční poplatek pod 500 Kč/měsíc.
Stávající internetové připojení Eurotel CDMA bude zrušeno a modem prodán.
Předpokládaný termín zprovoznění přípojky k Internextu je za dva až tři týdny(podle počasí).
Informace k novému internetu (13.11.2005, George)
Takže nabídka DomiNetu pro nás není přijatelná , protože nabízí megabit za vyšší cenu, další čekání je pro nás nepřijatelné, a protože firma Internext je větší a kvalitnější poskytovatel. Nabídku Domi-Netu naleznete v sekci Nabídky připojení.
Obsah emailové komunikace mezi mnou a panem Raškou z Domi-netu si můžete přečíst v diskusním fóru.
Je tedy rozhodnuto pro Internext. Protože je pro vás cena za 1 mbit/s stále příliš vysoká, pokusím se vyjednat rychlost 512 kbit/s, která se odhadem pohybuje okolo 8000 Kč/měsíc s DPH. Jakmile bude dostatečný počet lidí, zvednem rychlost na 1 mbit/s. Dále jsem požádal o přehodnocení nabídky na 1 Mbit/s neboť od sestavení poslední nabídky uplynulo již asi 6 měsíců. Po dvou týdnech se mi nedostalo odezvy na moje dva emaily, a proto během týdne obchodníkovi zavolám přímo na telefon. Pokud máte k brzkému vyjednání přípojení nějaké připomínky, tak je napište do diskusního fóra a nebo přímo mě na email nebo telefon. Nic již nestojí v cestě k podepsání smlouvy. I když mi někteří členové dokázali, že s palcením budou problémy a to hlavně pro mě, jelikož to mám na starost. Pokud se ještě někdo chce cuknout, tak tak učinte za včasu, protože později to bude možné jen s tříměsíčním předstihem. Cílem je samozřejmě dostat cenu pod 500 Kč/měsíc.
Původní plán přechodu na nový internet během prázdnin holt nevyšel. Snad nám Internext realizuje přípojku než přijde zima.
Změny ve financích (30.10.2005, George)
Dnes jsem upravil databázi se zařízením sítě a jeho vzájemném propojení tak, aby souhlasila s aktuálním stavem. Změny se výrazně dotkly lidí, kteří byli dříve propojeni přes obecňák. Nyní je síť od Martina Smutného bezdrátově propojena ke Sekulům. Odtud pak je napojeno zákopčí a na zákopčí je napojeno zařízení u Šťastných. Kvůli zkomplikování propojení sítě bylo přidáno další zařízení.
Tento stav však není konečný, protože se pracuje na propojení kabelu, od Smutných ke Šťastným, přes tři domy. Po této změně bude síť vrácena do původního stavu, pouze s zrušeným AP-OBECNAK a přesunutým na AP-HAPPY. Dokončení této úpravy, která přinese vyřešení problémů dolní části sítě a její celkové zkvalitnění, lze očekávat do pár týdnů. O dokončení vás budu informovat.
Nový internet (16.10.2005, George)
Není a nějakou dobu ještě nebude. Důvod je ten, že není dostatek lidí, kteří by se podíleli na jeho placení. Předpokládám, že rychle se nedomluvíme, a že během zimy Internext odmítne provést instalaci.
Ukázalo se, že ne všichni, kteří vyjádřili souhlas jsou schopni donést peníze, tak aby dorovnali svůj účet na asi 2000 (instalace internetu+jeden měsíc). Proto vás prosím, informujte mě, pokud změníte názor na nový internet ať ostatní ví, kolik je celkem zájemců.
Dva noví členové (9.10.2005, George)
Do naší komunitní sítě se připojili Antonín Šimek a Rudolf Kraščenič v horní části obce.
SunriseChat 2.7 (25.9.2005, George)
Další verzi najdete opět na centrále v \\centrala\sdilene\Instalace\SunriseChat\InstalaceSunriseChat-2.7.exe
Takže po dnešním náročném přesunu techniky se má situace tak, že AP-OBECNAK byl přesunut ke Šťastným a PTP-OBECNAK k Sekulům. Zákopčí i střed obce je tedy přepojen k Sekulům a od nich je signál pak veden ke Smutným. Bohužel kvalita po těchto změnách dosti utrpěla a bude potřeba ještě signál zlepšit. Po zrušení AP na obecňáku však zůstali někteři odříznuti. Nyní nastupuju opět do školy, takže problémy budu řešit přes víkend.
Zrušení AP-OBECNAK (24.9.2005, George)
Tento bod bude zrušen z důvodů přidání dalších parabol pro pořeby kabelové televize a z důvodů možného rušení s satelitními přijímači. Tento bod bude muset být nahrazen jiným s podobným umístěním a podobnou viditelností.
Dotaz:
Dobrý den, můžete mi prosím zjistit, kdy bude zřízen DSLAM také v ústředně ve Zděchově?

Odpověď:
Preji pekny den,

ano ve Zděchove okres Vsetin neni DSLAM a podle informaci neni ani v nejblizsich 6 mesicich planovan.

S pozdravem

Radek Ondra
ČESKÝ TELECOM, a.s.
Obchodní oddělení
tel: 541 131 056
fax: 549 241 578
email: radek.ondra@ct.cz

!! Důležite(internet) !! (13.9.2005, George)
Všichni kdo souhlasíte s přechodem na nový internet od Internextu a nemáte na účtu minimálně 2000 Kč, co nejdříve doneste peníze. Pro potřeby placení internetu bude založen účet u e-banky, odkud budou peníze převáděny.
Varianta internetu od Českých radiokomunikací padla. Jinými slovy ČRa nejsou schopny nabídnout internet za nižší cenu. Ve skutečnosti se k nám zachovaly ČRa dost nepěkně, protože nás nechali čekat víc než dva měsíce a ani po tak dlouhé době nedokázali sestavit nabídku. Nechme jejich neschopnost a pohrdání stranou neboť je potřeba řešit připojení od Internextu. Dnes jsem byl na Vsetíně za panem Trtíkem z Inextu. Zjišťoval jsem nějaké přesnější informace. Shrnu to v několika bodech: - domluvena je v nabídce rychlost 1024 kbit/s za 10900 Kč/měsíčně. Cenu za rychlost 512 kbit/s, která by byla pro nás finančně výhodnější, mi nesdělil, protože by ji museli nejdřív skalkulovat, ale měla by být zhruba o 30% nižší než za megabit. Nejde tedy o snížení na polovinu, a proto cena za kilobit není tak výhodná jako při megabitu. Jde asi o podobné srovnání jako kdyby jste si koupili minerálku v PET lahvi 1 litr a 0,5 litru, cena není poloviční, protože jsou v ni zahrnuty také náklady. Cena za 2 Mbity by podobně nebyl o 100% vyšší ale jen třeba o 60%, tedy nějakých např. 19000 Kč/měsíc. Podle jeho slov je však pravděpodobné, že během roku cena za 2 megabity klesne, a proto ji nemá cenu nyní počítat. Osobně by nám doporučil začít na tom megabitu. - Připojení bez agregace je nabízeno pouze koncovým uživatelům. V případě přeprodeje konektivity dalšímu poskytovateli jako zrovna naše komunita, je možné uvažovat jen připojení bez agregace. V připadě agregace by si totiž měli být podílnící rovni, což by bylo v nepoměru, kdybychom odebrali např. připojení s agregací 1:3 a dva ze tří uživatelů by byli jednotlivci a jeden(my) by byl celá síť s třeba 30 počítači. Naše síť holt dokáže linku zatížit mnohem více. - Běžná doba pro ukončení smlouvy jsou 3 měsíce. Stálí zákazníci uzavírají na dobu delší 1 a více let, což pro ně může znamenat nižší cenu. Doba je dostačující a kratší nemá smysl. - Cena 10900 Kč/měsíc je opravdu bez DPH, ale pokud bude subjekt, na který bude smlouva uzavřena plátce DPH, může si DPH odečíst. Přesné detajly neznám, ale mělo by to takto jít udělat i v případě plánovaného občanského sdružení. Otázkou pak je, na koho smlouvu zatím napsat, když ještě sdružení nebylo založeno. - Technické napojení dokáže Inext provést do 2-3 týdnů. Mělo by se stihnout ještě před zimou a napadnutím sněhu. Osobně jsem pro okamžitý podpis smlouvy. - Rychlost stahování a odesílání je oddělená. Tzn. 1024/1024 znamená ve skutečnosti dohromady 2048 kbit/s což je dobrá zpráva, protože na centrále bude možné umístit webové stránky subjektů ve Zděchově a bude tak možné získat finanční zdroje pro placení internetu. - Součástí nabídky jsou veřejné IP adresy. Počet adres lze bez problémů dohodnout podle potřeby. Měl by se však stanovit rozvážně, tak aby nebylo potřeba jej v budoucnu měnit. Tzn. pro naše potřeby by mělo stačit buď 64 nebo 128 IP adres. Domácností je ve Zděchově okolo 150. - Návrh smlouvy mi neposkytl, ale osobně v tom nevidím problém neboť podobné smlouvi jistě uzavírají s jinými subjekty. Pokud vás něco zajímá nebo se chcete s něčím podělit, pište do fóra zde
Od doby co bylo vyměněno zařízení tohoto spoje za lepší, objevují se podivné náhodné výpadky. Nění jasné čím jsou přesně způsobeny, ale nejspíš jde buď o slabý signál, který tlumí stromy, a nebo o rušení z jiného zdroje. Každopádně přímá viditelnost je na tomto spoji nutnost, a proto je důležité přemístit zařízení a anténu na takové místo, kde bude čistý výhled. První varianta, umístění antény výš u Smutných, aby překlenul signál koruny stromů byla zamítnuta, kvůli náročnosti provedení (na střeše nemají žádný stožár) a komplikacemi se střechou, na kterou nelze jednoduše vylézt. Druhá varianta, přemístění antény a zařízení k sousedům je technicky jednodušší neboť anténa může stále zůstat pod střechou, protože od sousedů nad Smutnýma (Hajdů) je z okna pod střechou vidět přímo na obecňák. Přitom stačilo natáhnout mezi nimi asi 30 m UTP kabelu a zapojit zásuvku. Při konzultaci s panem domácím mi řekl, že proti tomu není, protože v tom neviděl zásadní problém. Od mojí návštěvy uběhlo pár týdnů a dnes, když jsem se šel opět domluvit, protože opět zlobí signál, byl jsem odpálkován s tím, že si to paní nepřeje (paní byla přítomna a jednala docela emotivně). Důvod přirozeně neuvedla, ale ten si můžeme docela snadno domyslet. Pan Hajda byl přirozeně zajedno s manželkou a povídal něco o věcném břemenu(natažený kabel mezi domi), a že se mu nezdá, že by nemuseli nic platit, že snad jednou někdo přijde a bude za to chtít po nich peníze či co. Samozřejmě nemá smysl je přesvědčovat, protože již od začátku bylo zřejmé, že společné zařízení by mělo být jen u toho, kdo je také členem sítě. Vyjímkou z pravidla je zatím pan Luděk Škarpa, na kterého je napojeno horňansko a obecní úřad, kde zastupitelstvo souhlasilo s umístěním zařízení. Situace je teda taková, že jsem sehnal potřebné věci pro instalaci zásuvky, ale ta se konat nebude, protože Hajdovi se proti tomu postavili. Aktuálně tedy nevím jak situaci řešit. Asi bude nutno umístit ke Smutným stožár a pokusit se překlenout ty stromy. Dále jsem byl předběžně informován, že anténu umístěnou na obecňáku bude asi nutno zrušit, protože na tyč, na kterou je nyní upevněna bude umístěna další parabola kvůli přidání nových kanálů do kabelovky a údajně naše zařízení nemůže být blízko satelitu, protože by jej negativně ovlivňovalo. Doufám, že dospějem k rozumnému kompromis, protože anténa je zrovna v tomto místě nutností. Takže k dobrým zprávám taky nějaké špatné...
Záznam z motokrosu (11.9.2005, George)
Krátky záznam natočený Romanem Mikulenčákem najdete na "\\Centrala\Sdilene\Archiv\Video\Zděchovská grapa 2005\Motokros.avi"
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>