Navigace :: Rozcestník > Aktuality
Seznam aktualit kategorie Správa sítě - výpadky:
1 2 3 > >>
Výpadek centrály kvůli blesku (27.5.2014, Jiří Hajda)
Během bouřky dne 26.5. okolo 17 hodiny došlo k úderu blesku v kolonce u Hajdů v blízkosti hlavního bodu sítě. To mělo za následek poškození několika routerů, switchů a antén. Vadné jednotky byly během následujícího dne vyměněny za náhradní. Provoz sítě byl obnoven do 24 hodin od incidentu. Jak už to tak obvykle chodí, tak tato mimořádná událost prověřila připravenost servisu a poukázala na některá slabá místa řešení podobných situací. Bude potřeby vylepšit tzv. krizový plán a omezit tak dopad podobných událostí do budoucna. Celková vzniklá škoda byla vyčíslena na 12 tisíc Kč. Za dočasnou nefunkčnost sítě se omlouváme.
Přestavba hlavního spoje do internetu (24.6.2010, Jiří Hajda)
Během pátku 25.6. dopoledne proběhne výměna hlavního bezdrátového spoje do internetu za novější s vyšší kapacitou a je tedy třeba počítat s dočasnou nedostupností internetu během této doby.
Odstávka u Smutných (5.12.2009, Jiří Hajda)
Ve dnech pondělí 7. až úterý 8.12. se budou u Smutných měnit okna a bude nutné v tomto místě dočasně odpojit síť. Síť bude v tento čas propojena oklikou přes záložní spoj přes Chlopčíkovi a Škarpovi. Úsek mezi Smutnými a Kopečkem bude směrován přes Kopeček. Může tedy docházet k krátkým výpadkům, které se budou týkat dolní části sítě.
Výpadek internetu (17.2.2009, George)
Brzo ráno 17.2.2009 od 3:30 vypadla elektrika v obci a pak později ráno problémy pokračovaly a několikrát byla elektrika ještě vypínána a zapínána. Síť téměř celá naskočila zpět, ale zařízení našeho poskytovatele do internetu, které je u mě doma na střeše, se nějak odmlčelo. Přivolaní technici zjistili, že problém spočíval v zatečení vody do pasivního POE adaptéru a zoxidování spojů. Původně vše nasvědčovalo spíše poškození elektroniky, ale nakonec šlo o tuto celkem jednoduchou závadu. Závada byla tedy způsobena vlhkostí a nešlo tedy přímo o chybu na jejich straně.
Internet byl zprovozněn krátce před 18. hodinou. Tento incident opět poukázal na to, že spolehlivost připojení do internetu je nutné zvýšit zřízením více přípojek.
Byl způsoben výpadkem jističe v přípojném místě a trval zhruba od 13.2.2009 12:30 do 14.2.2009 12:10, tedy 24 hodin.
Při této příležitosti byla provedena i výměna zařízení za kvalitnější. Cílem je však vybudovat rychlejší kabelové spojení od Kratinů ke Škarpům.
Výpadek dolní části sítě (16.12.2008, George)
Výpadek v pondělí 15.12. trval asi od rána do 16:00 a důvodem bylo nejspíše kolísání napětí v elektrické síti, které mělo za následek zablokování hned třech stejných zařízení rt-branka, rt-louka a rt-mikulencak. Jde nejspíše o ochranný mechanizmus uvedených router a selhání by se za stejných podmínek mohlo opakovat znova. Nejrozumnější řešení předejití výpadku sítě bude vytvořit více propojovacích cest a v případě selhání jedné cesty tak potečou data jinudy a závadu bude možné opravit bez zásadního omezení provozu.
Další výpadek rt-louka (30.11.2008, George)
Opět došlo k záseku a tentokrát byl router prohozen za jiný, nově koupený. Uvidím jestli to bude zase zlobit.
Výpadek internetu (22.11.2008, George)
Od 22.11. kolem 14 hodin do 24.11. kolem 14 hodin byl výpadek internetového připojení na Centrále. Bohužel se spojilo dohromady několik nevhodných okolností, takže vše nasvědčovalo tomu, že výpadek je na straně Internextu. Přes víkend však neodpovídají na telefony, takže bylo nutné počkat až na pondělí. Ukázalo se však, že problém není u nic, ale přímo na Centrále a to dokonce přímo v software operačního systému, který nějak záhadně blokoval všechna data na síťové kartě vedoucí do internetu. Nejspíše jde o důsledek z nedávné výměny Centrály, která proběhla před dvěma týdny.
Výpadek rt-louka (22.11.2008, George)
Již počtvrté se nějak odmlčelo zařízení rt-louka za Smutnýma. Stává se to už s podivnou pravidelností. 22.11., 13.11., kolem 3.11. a ještě jendou někdy dříve. V tomto místě je nasazeno nové zařízení od doby co se zde přepojovala síť zhruba před měsícem a půl. Tyto zařízení jsou na síti tři a osatní dvě fungují správně, takže buď jde o vadný kus nebo jsou zde nějaké problémy s napájením. Bude potřeba koupit náhradní a provést vyměnit.
Výpadek internetu (30.10.2008, George)
Od 18:15 30.10. došlo k výpadku internetu nejspíše na straně poskytovatele. Vždy je potřeba jednu nebo více hodin počkat zda to sami neopraví, ale jelikož jde o večer, tak lze očekávat nápravu až další den. Problém by mohl souviset se silným větrem.
V pátek došlo k výpadku sítě v kolonce Na výsluní. U propojovacího prvku CL-ZVONICEK došlo vlivem nevhodné manipulace k poškození konektoru k anténě, který je nalomený a bude potřeba jej vyměnit. Jelikož jsme neměl u sebe zrovna nářadí, bude vyměněn později pokud nastanou další problémy. Mimo to je v plánu realizace kabelového spojení z kolonky od Kratinů ke Škarpům. Tím by bylo zajištěno spolehlivé spojení o rychlosti 100 Mbit/s k bodu BR-SKARPA, od kterého je pak veden už jenom jeden bezdrátový spoj k CENTRÁLE.
Elektronika byla po část dne bez proudu a díky tomu byla odpojena kolonka Na výsluní od sítě.
Operace započala v sobotu 12.7. kolem 14 hodin. Původní spojení na 2,4 GHz, které bylo prakticky první bezdrátový spoj v naší síti, provedené nedávno ještě pomocí dvou plechovek, bylo nahrazeno anténami pro 5 GHz včetně odpovídající kvalitní elektroniky. Začal jsme na straně u Smutných a s pomocí pana Smutného byla na půdě upevněn velmi rychle držák a na něj pak i nová anténa. Po dodatečném nastavení jsem se přesunul domů na půdu, kde jsem také vyměnil anténu za novou. Tím skončila "jednodušší" mechanická část a následovalo řešení samotného propojení a softwarového nastavení. V Centrále však byly pouze PCI karty pro 2,4 GHz a zakoupenou 5 GHz kartu nebylo možno kvůli starému softwaru zprovoznit. Proto byl nasazen, tak jako na mnoha dalších místech v síti, Mikrotik routerboard, který je pro tyto účely přímo navržen. Tím ale vznikly různé komplikace, které bylo potřeba postupně řešit, takže spojení se podařilo správně zprovoznit až v Neděli večer.
Výpadky byly dopředu neohlášené, protože výměnu není jednoduché naplánovat na konkrétní den a čas. Přitom provést tyto změny během několika minut by bylo dosti náročné na čas a finanční prostředky. Vše k tomu však postupně spěje, protože nároky na rychlost a dostupnost se neustále zvyšují.
Výpadek elektriky (18.6.2008, George)
Ve 12:30 došlo k výpadku elektřiny trvající déle než 15 minut, což je doba, kterou ještě dokáže podržet server záložní zdroj. Server však po obnově proudu automaticky nenastartoval a bylo nutné ho ručně nahodit. Výpadek trval kolem tří hodin.
Bouřka měla neblahý vliv na síťový rozbočovač umístěný na sloupu nad Mikulenčáky. Díky tomu nefungovala správně od pátku večer do soboty odpoledne dolní část sítě. Závada byla provedena výměnou za jiný funkční.
Přepěťové ochrany (4.4.2008, George)
Během posledních dvou týdnů se objevily na třech různých místech v naší síti vypadky na kabelových spojích. Tyto spoje, kde vede UTP kabel venkem byly za poslední roky celkem bez problémů a přesto zde odešly zásuvky na síťových rozbočovačích. I když přesně nevým čím toto bylo způsobeno, tak z nejvyšší pravděpodobností jde o statickou elektřinu vnikající třením mezi plastovým kabelem a větrem. Faktem je, že tyto kabely nejsou určeny pro venkovní použití, ale i v případě speciálních kabelů, pokud jsou vedeny venkem, tak je potřeba k nim připojit na oba konce přepěťové ochrany. Jelikož cena jedné této ochrany byla dvojnásobná (dřívě 700, nyní 600 Kč) oproti ceně obyčejného rozbočovače (300 Kč) , tak není jiná možnost, než je na problémové úseky doplnit. Tedy na každý kabelový úsek z bodu do bodu dvě ochrany v součtu za 1200 Kč a to momentálně na čtyři místa. Na další místa budou doplněny podle potřeby, pokud se zde vyskytnou v budoucnu problémy.
Díky nedávné změně systému financování sítě jsou opravy a další úpravy hrazeny z fondu oprav.
Odesílání pošty opraveno (4.3.2008, George)
Před několika týdny došlo ke změně IP adresy serveru pro odchozí poštu smtp.inext.cz a došlo k znefunkčnění odesílání emailů z důvodu blokování ostatních adresy na centrále kvůli rozesílání nevyžádáné pošty ze zavirovaných počítačů. Adresu jsem v zaktualizoval a odesílání pošty tento SMTP server je opět funkční.
U Sekulů proběhne orientačně 7.9 - 9.9 během víkendu přestavba střechy, a proto budou po tuto dobu z půdy odstraněna síťová zařízení, a proto bude bytovka dočasně odpojena od sítě.
Informace mohou být ještě upřesněny. Děkujeme za pochopení.
Poslední dny se objevují problémy na tomto AP, které se projevují jako snížená propustnost sítě a zvýšená latence. Zdá se, že problémy jsou způsobeny nekompatibilní wifi kartnou, která pracuje v režimu b zatímco všechny ostatní karty jsou již novějšího typu g. Tyto dva standardy jsou vzájemně ne plně kompatibilní a připojení typu b na síť g způsobuje rušení signálu. Snad se podaří daného uživatele napojit kabelem a nebo vyměnit jeho wifi kartu.
Dnes od 6:20 do 17:20 bylo nefunkční spojení mezi bodem CENTRALA a AP-SKARPA2. Důvodem selhání bylo zaseknutí levného přístupového bodu Edimax EW-7203APG. Toto AP je zde nyní umístěno dočasně jako náhradní po nedávném porouchání jiného. V blízké době bude zakoupeno spolehlivější zařízení.
1 2 3 > >>