Navigace :: Rozcestník > Aktuality
Seznam aktualit kategorie Správa sítě - výpadky:
<< < 1 2 3 > >>
Výměna zařízení AP-SKARPA2 (20.12.2006, George)
Romanovi se podařilo vyměnit nejspíš vadný přístupový bod AP-SKARPA2, díky kterému zhruba od pondělí odpoledne nefungovala síť v horňansku. Prostě se zrazu ztratil signál a restart nepomohl. Naštestí jsem měl zrovna zbylé zařízení, takže se nám díky telefonu podařilo domluvit a výměnu provést, i když jsem v Brně.
Výpadek horňanska (20.12.2006, George)
V pondělí 20.13. okolo poledne přestal fungovat přístupový bod AP-SKARPA2 ve směru k CENTRÁLE. Jelikož jsem v Brně a nevím o nikom, kdo by byl ochoten tento problém řešit, tak síť budu moci nahodit až přijedu, tj. nejspíš v pátek nebo sobotu.
Výpadek sítě (5.10.2006, George)
4.10. nefungovala síť v úseku mezi Mikulenčáky a Smutnými. Důvodem bylo přerušení proudu od asi 17:20 do 19:20 v důsledku výpadku jističe.
V případě, že došlo k výpadku elektriky, a byly restartovali se některé ze zařízení AP-MARIN, AP-SKARPA2, AP-JANICATA, docházelo k zatuhnutí spoje. Automaticky se neobnovovalo spojení a bylo nutno ručně spojení softwarově vypnou a zapnout. Tento problém nabral na síle ve chvíli, kdy byl přidán na Centrálu záložní zdroj, který zajistil, že centrála menší výpadky napájení vydrží. Centrála se dříve restartovala také a jelikož startuje delší dobu než wifi krabičky, tak se závada s automatickým nahazováním spojení tolik neprojevovala.
Nyní přes určité problémy se mi podařilo tento problém reálně simulovat pomocí dalšího AP a nahodit aktualizaci software, která již pracuje správně. Doufál, že jsem tímto výpadky tohoto druhu eliminoval.
Tímto by měl být vyřešen problém s nekvalitním signálem. Ovšem použitý kabel není vhodný pro venkovní použití minimálně z důvodu indukování statické elekřiny a následného ničení techniky.
Přetížení sítě (4.9.2006, George)
Díky chybě v programu Sunrisechat byla a možná ještě je celá síť přetížena neustálým posíláním všesměrových paketů. Problém spočívá v nastavení prázdného uživatelského jména v tomto programu, které způsobuje opakované mylné síťové dotazy na správné jméno. Proto do vydání nové verze si prosím nenastavujte v tomto programu prázdné jméno!
Již asi šestý výpadek kabelové části sítě v této kolonce byl znovu opraven především opětovnou výměnou poškozené techniky za novou. Oproti dřívějšku byla železná nosná lanka uzemněna, aby byla odvedena statická elektřina a tím teoreticky zmenšeno riziko dalšího poškození. Čas ukáže jestli to mělo nějaký význam.
Tak konečně dorazila náhradní technika, tak jsem mohl nahradit předpokládané nefunkční zařízení. Zdá se že tento úsek nyní funguje jak má. Mimo nedostupnost náhradní techniky opravu znesnadňovalo deštivé počasí.
Od středy 2.8.2006 od 17:03 do pátku 4.8.2006 12 hodin byl odpojen od napájení síťový rozbočovač umístěný hned za bezdrátovým přijímačem CL-ZVONICEK. Napájecí adaptér byl někým nedostatečně zasunut do zásuvky.
Internet opět funkční (29.7.2006, George)
Výpadek trval zhruba od 7 do 17 hodin.
Problém s internetem (29.7.2006, George)
Od dneška asi od osmi hodin se nějak zabrzdil internet. Snížila se razantně propustnost a zvýšila odezva sítě(ping). Do Internextu se v sobotu nelze dovolat.
Stále výpadky internetu (18.5.2006, Geroge)
Opět došlo k několika výpadkům internetu. Bylo mi sděleno, že o problému v Inextu ví, a že ho budou řešit výměnou síťového směrovače za jiný a to někdy v průběhu dalších dní (možná zítra). Výměna si vyžádá odstavení internetu na zhruba 20 minut.
Funkčnost interentu lze také kontrolovat na našem webu v sekci Topologie sítě, kde je zachycen zeleně stav aktivních prvků sítě a červeně stav nedostupných prvků sítě. Tento graf má určité zpoždění dané cyklickým testováním všech zobrazených zařízení.
Výpadky internetu (8.5.2006, George)
Mnozí z nás zaznamenali opakující se výpadky internetu. Některé jsou krátké jiné delší, avšak nevypadává jenom náš spoj jako tomu bylo povětšinu u CDMA, ale vypadává celý inext. V moment výpadku nejde z Brna ani web www.inext.cz. Asi půjde o něco vážného. Věřím, že je v zájmu samotného inextu, aby síť šlapala na 100%, takže problém brzy odstraní. Pokud se budou výpadky opakovat, zavolám jim a zeptám se co a jak. Místo závady lze částečně odhalit příkazem "tracert nix.cz" zavolaným z příkazové řádky, které se snaží projít všechny směrovače po trase k zadané webové stránce.
Internet nefunguje (17.4.2006, George)
Způsobeno je to tím, že náš CDMA modem ukazuje údaj "Není signál". Z neznámých důvodů signál zmizel a již znova nenaskočil. Důvod není jasný, avšak stalo se to několik desítek minut po vložení TV karty do Centrály. Výpadek Vsetínského vysílače je nepravděpodobný. Zákonitě pak musí být chyba v modemu nebo v anténě. Snad se dočkáme brzy nového internetu.
Při pokusu o opravu dat na disku, jsem vlastní chybou způsobil porušení dat na disku. Díky tomu byla Centrála celý den mimo provoz a pracovalo se na opravě. Systém byl obnoven ze zálohy, přesto jsme přišli o některá data, například server Centrála2: WoW, TeamSpeak... Poškozeným se omlouvám, slovy cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.
Přetržený kabel (7.1.2006, George)
Snad již někdy během pondělí spadla střecha stodola u Machalů mezi Kocourkovýma a Mikulenčákovýma. Stará střecha stodoly již nevydržela tíhu sněhu a rozpadla se. Roztrhla a poškodila síťový kabel, který přes ní vedl. Díky tomu byl odříznut spodek sítě od Centrály a internetu. I když propojili Kocourkovi kabel, spoj byl stále nefunkční. Na vině byl síťový přepínač s jednou vadnou zásuvkou. Po přepojení kabelu do jiné se síť opět rozjela. Na čtyřech místech byla porušena vnější ochrana kabelu, vnitřní kroucené páry zřejmě vydržely. I když jsem trhliny zalepil, bude potřeba kabel časem vyměnit a během likvidace sutin přepojit jinou cestou. Pár fotek spadnuté střechy naleznete v "\\Centrala\Sdilene\Archiv\Fotky\Zřícená střecha stodoly"
Sobotní výpadek internetu (18.12.2005, George)
V sobotu ráno nastal problém na centrále. Problémy opět způsobil zaseknutý modem pro příjem internetu. Jelikož jsou s tímto modemem stále problémy, vytvořil jsem na centrále program pro testování dostupnosti internetu a v případě selhání internetu se provede restart centrály v dobré víře, že po startu dojde k nápravě. Avšak, modem se občas zasekává natolik, že se nejen po restartu počítače neodblokuje, ale dokonce zatuhne při ručním vypínání a je potřeba vytáhnout baterii. Server se několikrát restartoval, až to pak nějak nezvládl. Snad nám již brzy nainstaluje Internext novou kvalitní přípojku do internetu.
O víkendu, podobně jako během týdne, došlo opět k výpadku. K selhání dochází nepravidelně, především při práci se sítí, obvykle záhy po nabootování systému. Může to souviset jak s hardwarovou chybou síťových a wifi karet, tak softwarovou. Jinými slovy: těžko říct, kde je chyba. Systémem pokus-omyl se snad podařilo výpadky zredukovat. Dalším hledáním se snad v blízké budoucnosti podaří problém odhalit.
Tento týden docházelo k dlouhodobějším výpadkům Centrály, s nejvyšší pravděpodobností způsobených výpadky modemu. Provedl jsem nějaké opatření, ale nemůžu nic zaručit. Problém tak bude vyřešen nejspíš až plánovaným přechodem na Internext.
Problém s Centrálou (20.11.2005, George)
Takže, jak je vidět v měsíčním grafu teploty, centrála se velmi často zasekává. Na monitoru se nezobrazuje žádná chyba, obrazovka je prázdná. Zasekávání je častější, pokud je nižší teplota. Není však jasné, co za tím vězí. Tento víkend jsem zkoušel vyměnit napájecí zdroj a trochu uspořádal kabelu od pevných diskl, abych zapojil všechny tři disky(systémový 30 GB, datový 30 GB a zálohovací 13 GB). Po zapnutí počítače však přestal startovat systém. Při nabíhání se buď zasekl nebo restartoval. Po zaznamenání výpisu textu na obrazovce pomocí nahrávání videa digitálním foťákem jsem zjistili, že problém nastává u detekce pevného disku. Základní deska na centrále sice správně detekuje pevné disky v CMOS setupu, ale disky nefungují během startu centrály. Nefungoval ani disk s winxp, který jinde v pohodě jde. Vypadá to tedy, že problém způsobující zasekávání centrály mohl být vadný řadič disků. Nyní vzal úplně za své a nebyla jiná možnost, než vyměnit desku na centrále za moji desku z počítače Terminál. Vyměnil jsem tedy základní desku a paměť a jako Centrála nyní běží můj počítač. Problém však je v tom, že moje deska nemá dostatek PCI slotů na desce, a Centrála vyžaduje 3 wifi karty(směr Smutný, Škarpa a Janičata, dvě síťové karty (směr Hajda a Internext). To je celkem 5, moje deska má jen 3 PCI pozice, a proto je nyní odstřihnut AP-JANICATA a tím ALENA a KUBA a Internext ani nelze připojit. Nefunguje ani měření teploty. Již jsem vyslechl debatu o tom, že někteří členové podporují zakoupení nové kvalitní Centrály (základní deska, procesor, paměť, ATX zdroj). Teď, když přestala funguvat dosavadní deska, stalo se toto nutností. Tzn. během týdne koupím nové komponenty do Centrály. Předpokládám cenu do 6000 Kč, někteří souhlasili do 9000 Kč. Peníze na novou centrálu budou rozpočítány mezi všechny členy a tedy připočítány do ceny za společné zařízení. Kvalitní počítač pro Centrálu je již delší dobu v plánu vzhledem k tomu, jak se zvýšil počet připojených členů.

<< < 1 2 3 > >>