Navigace :: Rozcestník > Aktuality
Seznam aktualit kategorie Správa sítě - změny zařízení:
1 2 > >>
Tento poslední měsíce problematický spoj byl opraven nasazením samostatného zařízení. Původně bylo využito zařízení s několika rádiovými kartami. Ukázalo se však, že se karty navzájem ruší i v případě, že operují na odlišných kmitočtech. Proto je potřeba instalovat oddělené zařízení, což pak vede k vyšším pořizovacím nákladům a také k vyšší celkové spotřebě.
Nyní je také zapnut režim turbo, který zvyšuje maximální kapacitu spoje z 20-30 na 50-70 Mbit/s v jednom směru. Odezva je nyní stabilní.
V horní části obce byla v Neděli provedena výměna starší technologie za novější. Postupně zde přibývali další uživatelé a nároky na spolehlivost a rychlost se zvýšily. Byly nasazeny tři zařízení Mikrotik RB433 s wifi kartami podporujícími 5 GHz. Antény prozatím nebyly vyměněny, na ně přijde řada až během léta. Výměna se týkala zařízení cl-vymetal, ap-vymetal, ap-vymetal2, ap-navratil, ap-navratil2, ap-hajdikovi, ap-hajdikovi2 a ještě bude vyměněno podle možností i zatížení ap-rudo. Náklady na nové zařízení byly kolem 17 tisíc Kč. Původní zařízení budou dle možností rozprodána.
Tento rok bude dokončeno posílení celé páteře na plných 10 Mbit započaté v roce 2008. Zbývá již jen pár úseků běžících na starších krabičkách.
Z zájmu zvýšení spolehlivosti sítě byl postupně nahrazen náš původně hlavní směrovač Centrála za specializované síťové zařízení Mikrotik Routerboard RB-600. Toto zařízení nejdříve pouze propojovalo jako směrovač jednotlivé podsítě a přidělovalo adresy počítačům. Nyní již také zajišťuje překládání místních adres na veřejné a rozděluje kapacitu linky mezi jednotlivé domácnosti dle tarifů. Centrálá zůstává v roli hlavního web serveru, síťového úložištěa DNS serveru. Pro případ výpadku nebo odstavení byl zprovozněn také záložní DNS server ns2.zdechov.net, který je umístěn na tv serveru. Přepojení internetové linky na routerboard proběhlo již v neděli 7.12. . Několik měnších problémů bylo vyřešeno a aktuálně to po týdnu vypadá, že vše běží prozatím v pořádku.
Výměna Centrály (9.11.2008, George)
V Neděli kolem 14 hodin byla provedena mnou dlouho plánovaná a také oddalovaná výměna našeho hlavního serveru a také routeru. Samotný počítač by svou roli dokázal plnit i nadále, ale postupě zde zastaral operační systém a nainstalovaní aplikace a nebylo možné je jednoduše zaktualizovat. Software byl již skoro tři roky starý a tak byla jeho aktualizace a celkové pročištění systému dosti žádoucí. Ovšem protože není možné se server jednoudše vzít na několik hodin nebo i dnů k přeinstalování, bylo nutné ho nahradit jiným počítačem a vše nejdříve bokem připravit, aby samozná výměna byla na pár minut. Avšak vše nelze dost dobře odzkoušet a prověřit a proto se po přehození objevily určité skryté problémy v podobě nefunkčnosti DNS serveru pro zbytek sítě.
Opět lze využívat výhody síťové složky Přenos a nová Centrála obsahuje také jiné větší pevné disky. Jinak se asi nezměnilo nic dalšího zásadního.
Postupně bude potřeba vychytat další problémy.
V soboru ráno proběhla od 7 hodin ráno výměna hlavního routeru označeného jako RT-HAJDA umístěného vedle hlavního serveru CENTRALA. Bylo vyměněno zařízení Mikrotik RB-433 za výkonější variantu RB-600A (http://www.routerboard.com/comparison.html. Mimo vyšší výkon má toto zařízení čtyři pozice pro bezdrátové karty oproti předchozím třem a gigabitové ethernet porty. Dochází tedy k integraci samostatného zařízení AP-HAJDA do tohoto routerboardu a tím zlepšení možností správy a snad i zkvalitnění samotné bezdrátové části.
Výměna trvala něco přes hodinu a postupně byly vyřešeny různé náhlé komplikace s přenosem nastavení a samotným přepojováním.
Ve středu proběhla dlouho plánovaná výměna krabičky na sloupu na spoji mezi Smutnýma a jídlenou Na kopečku. Tento bod je evidenci vedený jako SW-LOUKA. Původní krabička byla velmi malá a vešel se do ní stěží jeden rozbočovač. Nově nahrazená profi krabice má výrazně větší rozměry a díky tomu bylo možné do ní konečně umístit i přepěťové ochrany, které by měli ochránit zásuvky rozbočovače přes poškozením vlivem přepětí. Čas ukáže jestli toto opatření vyřeší problémy, které se za poslední skoro čtyři roky v tomto místě projevovaly. Na jiných místech po nasazení ochran na zavěšené kabely vedoucí venkovním prostředím problémy s odcházením zásuvek skončily.
Nasazeny byly čtyři přepěťové ochrany z toho dvě spadají do společného financování a budou hrazeny připojenými domácnostmi. Pátá ochrana na spoji k Mikulečákům prozatím nebyla použita kvůli vedení napájení tímto kabelem, ale to se nakonec neukázalo jako problém a bude tedy nasazena v případě potřeby.
Z tohoto spojení se stalo před pár týdny hlavní úzké místo. K tomu opět narostlo na stromech listí, které má také negativní vliv na kvalitu signálu. Proto jsme vyměnil 8 dBi plechovku za 18 dBi Yagi anténu zbylou po nedávných změnách u Sekulů. Kvalita signálu se zlepšíla z -72 na -64 dB/mW což znamená zlepšení propustnosti a snad i snížení odezvy na tomto spoji, která dosahovala při zatížení 300 - 1000 ms.
Tot však není konečné řešení a již delší dobu je v plánu vybudovat kabelové spojení z Centrály ke Smutným a tím by pak byl kabel přiveden až na jídlenu Na kopečku. Jelikož rychlost kabelu je 100 Mbit/s v obou směrech, tak to bude znamenat výrazné zlepšení spojení a také dobrou rezervu pro budoucí navyšování rychlosti internetu. Snad se toto spojení podaří během léta zrealizovat.
Nasazení nové technologie (24.2.2008, George)
V místě AP_OBECNAK(jídlena na kopečku) a ap-markytan byla na druhý pokus vyměněna technologie za novou. Čtyři samostatné krabičky byly vyměněny za dva sofistikovanější minipočítače obsahující desku routerboard od firmy Mikrotik. Dvě tyto zařízení každé obsahují tři bezdrátové karty a tři síťové porty. Ově dohromady stály 11 tisíc Kč a nahrazují krabičky za nějakých 6000 Kč. Podstatné ovšem je, že jako software obsahují systém RouterOS od stejné firmy, který umožňuje sofistikované síťové nastavení. Druhá velká výhoda pak je, že všechny tyto karty umí pracovat nejenom na 2,4 GHz, ale také na 5,7 GHz. Na 5 GHz je dostupné další bezlicenční pásmo, které bylo uvolňeno v roce 2006 a v naší obci ho zatím nikde nepoužíváme. Jakmile bude dobré počasí, budou na spoji jídlena na kopečku - markytán nainstalovány antény pro 5 GHz a tento spoj jako první v naší síti bude využívat toto volné pásmo.
K tomu je dobré říci, že hlavní spoj mezi Centrálou a stožárem na Filce je také realizován v tomto pásmu a to umožnilo do naší sítě dovést ryhlost až 20 Mbit (10/10). Spoje v tomto pásmu dosahují vyšší propustnosti a toto pásmo bude v naší síti využíváno pouze pro spoje z bodu do bodu.
Výměna zařízení však nevyřešila problém v této části obce, kde nejspíš dochází k nějakému vzájemnému zarušování a výraznému zhoršování kvality spojení.
Dne 20.12.2006 došlo k výpadku sítě na AP-SKARPA2. Přestalo zde fungovat zařízení Ovislink WL-8000AP, které již bylo mimo záruční dobu a není nadále použitelné. Proto zde byla dosazena náhrada. Dle systému financování byla rozpočtena vzniklá ztráta na členy sítě připojené přes tento bod.
Společně s Maronem se mi podařilo zprovoznit samostatný spoj mezi uvedenými body. Tato změna byla již nutností vzhledem k poslední dobou přetrvávajícím občasným problémům se stabilitou sítě na AP-HAPPY. Část sítě za AP-MARKYTAN je nyní přímo napojena na kabel vedoucí k Happymu a nemusí tedy sdílet kapacitu sítě s klienty připojenými na AP-HAPPY (AP_OBECNAK). Realizovaný most také umožňuje transparentní přenost MAC adres a identifikaci počátačů připojených na AP-MARKYTAN. Kvalita spoje bude ještě průběžně dolaďována.
Rozšíření si vyžádalo finanční investici ve výši 2500 Kč započtenou do segmentů Markytán a Šťastný2 a rozpočtenou na tudy připojené členy sítě.
Odstranění rozbočovače v ceně 400 Kč ze segmentu Markytán. Výměna klientského zařízení v segmentu Markytán za nové se dvěma zásuvkami ve stejné ceně. Přidání Yagi antény 15 dBi do segmentu Markytán v ceně 700 Kč. Tímto zvýšení propustnosti sítě k bodu AP-MARKYTAN až na 1000 kB/s.
Jednorázovou akcí bylo propojeno UTP kabelem zbylých 6 domácností v kolonce Na Výsluní. Připojani do sítě byly však zatím připojeni pouze Kratinovi. U Škrobánků byl umístěn síťový přepínač z důvodu posílení signálu. Kvůli účtování spotřeby byly přidáni do systému.
Změna trasy kabelu (28.5.2006, George)
Změna trasy kabelu z důvodů zřícení a plánované demolici Machalovi stodoly. Díky tomu úspora dvou síťových přepínačů a tím snížení již tak nízké ceny na segmentech Mikulenčák, Kocourek2, Šťastný.
Přesun disku 20 GB z Centrály do druhého počítače. Zakoupena náhrada 40 GB za 500 Kč.
Nově vytvořen segment Janičata a v něm AP-JANICATA připojený na CENTRALU.
AP-OBECNAK přesunut na AP-HAPPY kvůli vypovězení ze střechy obecního úřadu. Spoj PTP-MARTIN k PTP-OBECNAK přesměrování na PTP-MARTIN k PTP-SEKULA. Zákopčí i střed obce tedy přemostěny přes Sekulovi.
Napojeny bytovky (4.9.2005, George)
Napojena na síť bytovka a v ní členové Marek Hrňa, Laďa Baroň a Pavel Galetka. Vytvořen segment Sekula a segment Bytovka.
Posílení spojení (6.8.2005, George)
Spoj AP-MARTIN - CL-OBECNAK posílen na Wi-Fi g a nastaven do režimu Point-to-point. Byly zde také přikoupeny dvě 18 dBi Yagi antény. AP-HAJDIK přesunut na AP-SKARPA. Vyřešení problémů ze signálem, rozšíření pokrytí horňanska, znovu napojení Tomáš Kocourka.
Prodej USB řadiče (11.5.2006, George)
Prodán PCI USB 2.0 řadič. Byl potřeba pro předchozí server, po výměně základní desky serveru již USB funguje.
Pokrytí zákopčí (6.6.2005, George)
Síť rozšířena o další segment Markytán. Tento nový segment rozšiřuje pokrytí směrem k zákopčí a jižněji od budovy obecního úřadu. Částečně je pokryt prostor kolem koliby a koupaliště.
1 2 > >>