Navigace :: Rozcestník > Aktuality
Seznam aktualit kategorie Správa sítě - změny zařízení:
<< < 1 2
Posílení AP na obecňáku (22.5.2005, George)
Byl posílen segment Obecňák. AP na obecním domě bylo vyměněno za Ovislink 8000AP g+. Mezi Obecňákem a Martinem byl vytvořen samostatný spoj b. Tímto byla zvýšena propustnost sítě a vyřešen problém s nefunkčností NATu v segmentu Obecňák.
Spuštěn AP_ASUS (27.2.2005, George)
Spuštěn přístupový bod AP_ASUS na obecňáku. Všesměrová anténa nyní pokrývá celý střed obce. Člen Honza Kocourek byl na něj přesměrování. Člen Roman Mikulenčák byl konečně připojen do sítě. Dále byl připojen člen Martin Hajda. Dále byla snížena sazba za jednu kWh na 3 Kč.
Krabička na AP-JANICATA byla vyměněna za jinou, protože se občas zasekávala. V tu dobu došlo opět k výpadku, který byl ovšem podpořen také špatným kontaktem na kabelu u antény na straně u Centrály.
Prodej telefonu (12.2.2005, George)
Prodán mobilní telefon Philips Fisio 620 s datovým kabelem původně sloužící pro GPRS internet za 2000 Kč. Všem byl snížen podíl na zařízení o 1/9 původní ceny, tedy o 359 Kč. Původním pěti uživatelům bylo odečteno z účtu 246 Kč pro dorovnání vzniklé ztráty.
Různé změny (1.2.2005, George)
Byla dosti přepracována sekce Finance. Nyní je také započítávána spotřeba zařízení a poplatek za správu. Spotřeba zařízení bude postupně proměřena. Vybrané peníze za spotřebu budou odečteny z měsíční platby patřičným členům. Do segmentu Hajdík přibyla směrová anténa Yagi, která posílila signál na kvalitní úroveň. Díky tomu se zvýšila propustnost segmentu s využítím wifi g+ nad 1 MB/s. Dále byl přepracován segment Martin tak, že bylo vyměněno starší zařízení b za g+ a i tento segment umožňuje nyní přenášt data rychlostí větší než 2 MB/s.
Různé změny (19.1.2005, George)
Prohozeny dvě AP v segmentu Martin. Do centrály přidána Wifi karta Ovislink 8000PCI. Díky tomu segment Martin běží nyní na wifi g+ s max. teoretickou rychlostí 108 Mbit/s. Došlo však k poklesu signálu neboť zařízení je slabší a není přímá viditelnost. Segment Martin je nyní připojen přímo na segment Centrála. Zařízení Ovislink 1120AP bylo přesunuto k Tomášovi Kocourkovi. PCI USB řadič byl potřeba pouze pro GPRS telefon asi již není potřeba. Musel jsem jej vyhodit z počítača, aby se uvolnila pozice pro druhou wifi kartu.
Přemístění Centrály (19.12.2004, George)
Přemístění Centrály na půdu zapříčinila vznik nového miniaturního segmentu Hajda. Ten zahrnuje pouze přepínač a kabel. Dále byl přidán segment Hajdík, do kterého byli přidáni dva noví členové. Vzhledek k přesunu některých prvků sítě byly přepočteny finance.
Segment Smutný (14.11.2004, George)
Vzhledem k rozšíření sítě vytvořen segment Smutný. Brzy do něj budou zahrnuti noví členové.
<< < 1 2